MEZ POHONY
 
 

Vizualizaci dodáváme na přání zákazníka a požadavcích technologie od základních operátorských panelů textových, grafických až po výkonné panely splňující nejvyšší požadavky HMI.

 

Pro nejnáročnější aplikace volíme vizualizaci postavenou na platformě WinCC, kde spolu s PC a LCD monitorem dostává uživatel nejvyšší komfort obsluhy a možnosti.

 

Pro méně náročné technologie jsou používány jak TP - touch panely, MP - multi panely, OP - operátorské panely. Pro tyto panely využíváme programové prostředí WinCCflexible.

 

Pro aplikace dělané na míru jsou vizualizace tvořeny ve C++, C Sharp, Vizual Basic a jiné.

 

Zkušenosti s THIN CLIENT tzv. tenký klient byly již mnohokrát použity u odběratelů.

 

   
  aktuálně

vizualizace WinCC Flexible

M.E.Z. POHONY a.s.     mezpohony@mezpohony.cz