MEZ POHONY
 
 

Námi nabízená kompletní montáž nebo šéfmontáž elektrických zařízení zahrnuje výstavbu kabelových tras, propojení rozvaděčů s prvky umístěnými na technologickém zařízení, včetně zapojení snímačů a ventilů do decentrálních periferií umístěných na stroji. Na montážní práce lze poskytnout revizní zprávou elektro.

 

Nabízíme také stěhovaní technologických celků, ať již jen elekro-části nebo kompletní celky včetně mechanických částí. Kde zajišťujeme opětovnou funkcionalitu vyrobních linek po přemístění v rámci fabriky nebo i přemístění do nových prostorů.

 

Další ze služeb je nabidka na likvidace strojových parků, technologických celků a podobných zakázek.
S ohledem na výborné vztahy a podporu ze strany dodavatelů si jsem jistý, že Vám můžeme nabídnout vynikající podmínky spojené s těmito zakázkami.
Nabízíme:
• Přistavení kontejnerů - typ Abrol objem 16 m3, 32 m3 - nebo Tatra systém
• Nakládka části strojů nebo celků – jeřáb, vozidla s hydraulickou rukou
• Demontážní a zámečnické a paličské práce u zákazníka
• Odkoupení, třídění starých technologií, motorů, kabelů a jiného kovového materiálu
• Zajištění likvidace nebezpečných odpadů

   
  aktuálně

montáž

M.E.Z. POHONY a.s.     mezpohony@mezpohony.cz